تعمیر یخچال و سردخانه

تعمیرات شیر سرد کن

تولید انواع گسکت و واشر لاستیکی یخچال

تعمیر سیستم های برودتی صنعتی

تعمیر یخچال های صنعتی و ویترینی

ساخت سردخانه

ساخت سردخانه

برخی خدمات شیراز سرما